Aktuality - Předání dekretu

Kramolín rally, Předání dekretu o znaku, Obecní slavnosti 2001


ředání dekretu o udělení znaku a praporu obci Sudoměřice v parlamentu předsedou PS Václavem Klausem panu starostvi v pondělí 4. 6. 2001.