Organizace - Farnost

Farnost, Myslivci, Rybáři, Zahrádkáři, Zdravotnictví

Historie farnosti


řesťanský život v naší obci navazuje na bohatou historii minulých deseti století křesťanství na Jižní Moravě.

Křesťanská farnost v Sudoměřicích je vyznání katolického. Pojí se ke kostelu Krista Krále z roku 1933. Působícím farářem je Páter Jaroslav Jošek. Je bezpochyby jeho zásluhou, že farnost v Sudoměřicích je "živá" a na jejím životě se podílí řada mladých lidí.

Zvonice z 18. století