Sport - Hokejbal - Historie

Fotbal, Hokejbal, Šachy

Historie hokejbalu, Soupis hráčů


okejbal je zcela nová, původní československá hra, pro niž sestavili pravidla funkcionáři TJ Pedagog v Českých Budějovicích v letech 1982-1983. Tato hra je novým sportovním odvětvím a vychází z ledního hokeje. Podobá se a značně se mu přibližuje po stránce formální i obsahové. Rovněž hráčská výzbroj a výstroj je téměř stejná. Liší se však zásadně tím, že se nehraje na ledě, ale na suchém povrchu hřiště, nepoužívá se bruslí a puku. Hraje se ve sportovní obuvi a s tenisovým míčkem. Příbuznost s ledním hokejem dokazuje i stejná hokejka, rozměry branek a z větší části i pravidla hry. I když z pochopitelných důvodů hokejbal nedosahuje v současnosti atraktivity ledního hokeje, má před tímto sportem z hlediska masového rozšíření a zapojení zejména mládeže, řadu předností. Může ho hrát každý, není tak finančně náročný, nevyžaduje velkých sportovních ploch, tím i finančních prostředků na jejich výstavbu, nevyžaduje velkého počtu hráčů, je poměrně bezpečný, snadno se organizuje. Významným datem v historii hokejbalu se považuje datum 16.6.1990, kdy v hokejbalovém středisku Nižbor u Berouna byl založen Českomoravský hokejbalový svaz. Bylo zvoleno jeho předsednictvo, schváleny stanovy, jednotlivé komise, a byly vytyčeny další úkoly a cíle pro další období.

Slovácko, 16.1.1991