Kultura


ultura v Sudoměřicích se odvíjí od lidové kultury dolňáckého Slovácka. Jako každá obec na Slovácku i Sudoměřice mají svůj jedinečný lidový kroj.

Krojované Obecní slavnosti se uskutečňují již tradičně první červnový víkend. Při těch letošních byl slavnostně vysvěcen v kostele Krista Krále obecní znak a prapor.

V polovině července proběhly v předešlých dvou letech pivní slavnosti s doprovodem regionálních kapel.

 

Architektura

Ve vesnici se zachovalo několik tradičních usedlostí tzv. podunajské hliněné domy s tradičně upravenou bílou ličkou a modrým podrovnáním.

Na návsi stojí zachovaný Panský dvůr z 18. stol., který nedávno prošel generální opravou. Pár metrů odtud stojí zvonice z 18. století.

V letech 1930-33 byl postaven funkcionalistický kostel Krista Krále.

Pro německou finanční stráž byl vystavěn v letech 1942-43 soubor tzv. německých domků - dodnes obytných.