Obecní úřad - Rozpočet

Rozpočet, Plán obce, Zpravodaj


ROZPOČET OÚ SUDOMĚŘICE v tis. Kč    
NÁZEV KAPITOLY Příjmy Příjmy Výdaje Výdaje
  r.2001 plán r. 2002 r.2001 plán r. 2002
daň z nemovitosti

572

400

   
SDÍLENÁ DAŇ SE STÁTNÍM ROZPOČ.

5009

5000

   
Poplatek ze psů

5

3

   
Poplatek za provoz výher.automatů

245

250

   
Ostatní poplatky

147

50

   
Odstavná komunikace pro kamiony

5434

5500

2385

3270

Daně a poplatky c e l k e m

11412

11203

   
Nájemné z nebytových prostor

471

250

   
Účelový fond rozvoje bydlení

405

200

240

200

Byty a bytové hospodářství

76

100

2850

1150

Pohřebnictví

6

4

150

10

Úroky

100

100

   
Sběr a svoz komunálních odpadů

100

150

350

400

Ostatní nedaňové příjmy

101

     
Nedaňové příjmy c e l k e m

1259

804

   
Investiční dotace na stavbu 4.BJ.

280

     
Přijaté příspěvky na stavbu 4.BJ

1600

     
Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu

591

106

   
Prodej pozemku

6

     
Dotace a příspěvky c e l k e m

2477

106

   
Místní komunikace      

1300

Protipovodňová nádrž - vlastní zdroje      

2000

ŠKOLSTVÍ - Mateřská škola    

211

250

- Základní škola    

366

300

- školní jídelna

266

265

378

400

příspěvky za žáky,navštěvující jiné ZŠ    

183

180

Kultura    

17

60

Tělocvična    

133

250

Veřejné osvětlení    

767

350

Výstavba a údržba míst. inž. sítí    

20

100

Komunální služby a územní rozvoj    

555

800

Nákup nemovitostí      

1300

obecní úřad a ost. zařízení OÚ    

2573

3500

C E L K E M

15414

12378

11178

15820

Zůstatek z hospodaření předch. rok

1928

5883

x x
Rozpočtovaná rezerva x x x

2441

Rozpis plánu investic, oprav, FRB a fondy pro sport a kulturu.  
v tis. Kč        
Název akce zahájení ukončení rozpočt.  
      náklady  
I. Návrh plánu investic v r. 2002        
1. 4.B.J. u zdravotního střediska 11/00 04/02

1050

 
2. Protihlukové opatření (Zámostí) 04/02 06/02

1300

 
3. Protipovodňová nádrž (Telatniska)    

2000

 
- výkup pozemků        
4. Odkoupení nemovitosti    

1300

 
5. Dětské hřiště 04/02  

200

 
C e l k e m i n v e s t i c e    

5850

 
         
II. Návrh plánu oprav v r. 2002        
1. Osvětlení -výměna osvětl. těles - sadovky 03/02 08/02

150

 
2. Budova OÚ (opr.střechy, fasády,okna) 05/02 09/02

700

 
3. Ozelenění obce 03/02 11/02

300

 
4. Úprava hráze potoka u Slokova 02/02 08/02

580

 
5. Oprava Obřadní síně - hřbitov 05/02 08/02

100

 
6. Oprava fasády Základní škola 07/02 08/02

200

 
7. Komunikace Starý potok + 2 ks osvětlení 05/02 11/02

100

 
8, Oprava komunikace "pod terasama" 02/02 11/02

100

 
C e l k e m o p r a v y    

2230

 
         
III. Fond rozvoje bydlení        
Limit půjček pro vlast. RD v Sudoměřicích  

200

 
         
IV. Fondy pro sport a kulturu r.2002        
1. Kulturní fond pro místní organizace  

60

 
(hody, ples, obecní slavnosti, divadla)      
2. Sportovní fond pro místní organizace  

170

 
v tom: TJ Slokov odd. kopané - celkem  

100

 
- energie  

40

 
- údržba hřiště  

40

 
- drobné opravy  

20

 
v tom: TJ Slokov odd. hokejbalu - celkem

40

 
- drobné opravy hřiště  

10

 
- příspěvek na činnost

30

 
v tom: TJ šachy Horáček      
- úhrada nájemného + energie  

10

 
3. Sponzorování sport. reprezentace obce      
- Vlastimil Hynčica

20

 
Celkem kulturní a sportovní fondy  

230

 
         
Celkem I - IV

8510