Poloha


udoměřice jsou nejjižnější obcí České republiky na levém břehu řeky Moravy, leží na 48° 52´ 30´´ severní šířky a 17° 15´ 30´´ východní délky v nadmořské výšce 180m. Jsou součástí strážnického subregionu moravského Slovácka.

Příznivé klimatické podmínky na rozhraní mladotřetihorních a starotřetihotních sedimentů s převládajícími flyšovými pískovci a jílovci jsou dobrými podmínkami pro pěstování vinné révy. Na pozitvní klima má vliv převážně rovinatá krajina moravských niv na západ od obce. Na jihovýchod odtud pak začínají Bílé karpaty. Z nich stéká Sudoměřický potok, který na několika kilometrech tvoří státní hranici. Sudoměřice jsou hraničním přechodem se Slovenskou republikou. Přechod odbavuje pouze osobní automobily a nákladní automobily České a Slovenské republiky. V blízké budoucnosti by se však měl hraniční přechod přesunout mimo obec a zvětšit v souvislosti s plánovaným silničním obchvatem, který by měl navazovat na obchvat kolem slovenské Skalice.