Turistika - Vodní cesta

Cyklotrasy, Vodní cesta


zrodu Moravsko - Slovácké vodní cesty stál podnikatel Tomáš Baťa. Celý projekt předpokládal umožnit splavnění řeky Moravy, případně vybudování plavebních kanálů, na úseku mezi Sudoměřicemi, kde byl vybudován přístav, a mezi Otrokovicemi. Tato cesta měla sloužit, a pár let také sloužila, k převozu uhlí. Uhlí se těžilo na dubňansku a do Sudoměřic se dopravovalo po železnici. Odtud pak loděmi o nosnosti 150t proti proudu do Otrokovic a dále po železnici do Zlína. Pro napájení umělých kanálů byly zbudovány na Moravě čtyři jezy: ve Vnorovech, Nedakonicích, v kunovickém lese a ve Spitihněvi. Po celé trase bylo vybudováno 14 plavebních komor (letos by jich mělo být 13 v provozu). Nejbližší plavební komora, zatím nespravená, je v Petrově.

Po renovaci této plavební komory a po spravení Baťova kanálu mezi Perovem, kolem Sudoměřic až po jeho ústí do Moravy a po obnovení plavebního kanálu v Hodoníně bude celých 50 kilometrů Moravsko - Slovácké vodní cesty napojeno na dunajskou vodní trasu. V současné době je splavný úsek mezi Tlumačovem severně od Otrokovic a Petrovem. Za projížďku na kajaku rozhodně stojí nerekultivovaný úsek Moravy dolů po proudu od vnorovského jezu do Rohatce, kde řeka tvoří v písčité půdě jedinečné meandry.

Na mapě jsou žlutě zakresleny dosud sjízdné úseky vodní cesty.